داستان کوتاه شاه بابا | HEYDAR کاربر انجمن رمانانه

0 100
https://romananeh.ir/forums/data/resource_icons/0/1.jpg?1608807014

ویراستار: @Lonely-girl
این داستان کوتاه در خصوص خاطراتی است، که من از کودکی تا به این سن، از پدر بزرگم که چند
ماه پیش عمرش رو داد به شما نوشتم.
پیرمردی که از داشتن و فهم و شعور زبان زد همه بود.
البته نوهاش که من باشم خیلی سعی میکردم، مثل اون باشم امّا نمیشد.
پس بشنو از وی… .

دانلود pdf داستان کوتاه شاه بابا | HEYDAR کاربر انجمن رمانانه

پاسخی برجای بگذارید

Your email address will not be published.