دلنوشته آبنبات رنگی | BANO_M کاربر انجمن رمانانه

0 44

نام دلنوشته: آبنبات رنگی
نام نویسنده: بانو منصوری
تگ: پسندیده

مقدمه:
دنیایت را رنگی بساز ای رفیق!
جهانت را شیری
آسمانت را آبی
زمینت را خاکی
و دلت را بیمنت از آدمی ساز
و فقط خدایت است که تهی از هرگونه رنگیست.

دانلود pdf دلنوشته آبنبات رنگی | BANO_M کاربر انجمن رمانانه

پاسخی برجای بگذارید

Your email address will not be published.