دلنوشته در کوچه پس کوچه‌های قلبم

0 15

نام دلنوشته: در کوچه پس کوچه‌های قلبم
نویسنده: بانو منصوری
تگ: برگزیده
ویراستار: sevda
مقدمه:
باورم نمی‌شود؛ زمانی که درِ خانه‌ی قلبم را کوبیدی و تمامِ کوچه پس
کوچه‌های قلبم را طی کردی؛
بر تمام دیوارهای قلبم دست کشیدی، طوری که اثر دستانت را در همه‌جا
.می‌توان دید. ردِ قدم‌هایت را می‌توان پیدا کرد و بوی عطرت را می‌توان دنبال کرد

دانلود pdf در کوچه پس کوچه‌های قلبم | BANO_M کاربر انجمن رمانانه

پاسخی برجای بگذارید

Your email address will not be published.