در حال مرور دسته

داستان کوتاه

داستان کوتاه شاه بابا | HEYDAR کاربر انجمن رمانانه

ویراستار: @Lonely-girl این داستان کوتاه در خصوص خاطراتی است، که من از کودکی تا به این سن، از پدر بزرگم که چند ماه پیش عمرش رو داد به شما نوشتم. پیرمردی که از داشتن و فهم و شعور زبان زد همه بود. البته نوهاش که من باشم خیلی سعی…