جدیدترین‌ها

Welcome to انجمن رمانانه - مهد رمان های فارسی

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

مدال‌ها

مدیریت به مدیران زحمت‌کش رمانانه اهدا می‌شود
مدال معاونت سایت
به معاونت انجمن اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال مدیر ارشد
به مدیر ارشد انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 6
مدال مدیر شایسته
این مدال جهت تقدیر از مدیران به انها داده میشود
مجموع مدال‌ها: 31
مدال کاربر افتخاری
این مدال به کاربران افتخاری و ویژه‌ی انجمن اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 11
مسابقات این نشان‌ها به برگزیده‌گان مسابقات و چالش‌ها اهدا می‌شود
مدال طلای مسابقات
به نفرات اول مسابقات اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
مدال نقره مسابقات
به نفرات دوم مسابقات اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 5
مدال برنز مسابقات
به نفرات سوم مسابقات اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
مدال چالش
به برنده‌گان چالش‌ها اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 4
کادر انجمن این نشان‌ها به تیم فرهیخته‌ی رمانانه اهدا می‌شود
مدال منتقد رمانانه
به منتقدان عزیزی که بیش از سه رمان نقد کرده‌اند اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 8
مدال ناظر رمانانه
به ناظرانی که دو ماه از نظارت آن‌ها گذشته باشد اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 9
مدال طراح رمانانه
به طراحان انجمن که حداقل سه جلد طراحی کرده باشند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 9
مدال ویراستار رمانانه
به سرپرستان و ویراستارانی که حداقل سه رمان ویرایش کرده‌اند اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 6
مدال مترجم رمانانه
به مترجمانی که حداقل سه رمان ترجمه کرده اند اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال شاعر رمانانه
به فعالان تالار شعر، با تأیید مدیر این تالار اعدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال گوینده رمانانه
به گویندگان انجمن اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 2
مدال هنرمند رمانانه
به اعضای فعال تالار هنر با تأیید مدیریت این تالار، اهدا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 6
مدال نویسنده رمانانه
به نویسندگان عزیزی با تأیید سرپرست بخش کتاب اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال تبلیغات
این مدال به کسانی اهدا میشود که در جهت پیشرفت انجمن و معرفی آثار آن فعالیت میکنند.
مجموع مدال‌ها: 13
رویداد‌ها این مدال‌ها به کاربرانی که در مسابقات مناسبتی شرکت کنند اهدا می‌شود
مدال رفاقت
هر کاربر می‌تواند برای دو نفر از دوستانش درخواست مدال رفاقت کند
مجموع مدال‌ها: 0
سالگرد رمانانه
این مدال در سالگرد تأسیس انجمن، به کاربران فعال اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 51
مدال شب یلدا
این مدال در مناسبت شب یلدا به کاربران فعال اهدا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 46
مدال رمضان
این مدال در مناسبت‌های ماه مبارک رمضان به کاربران فعال اهدا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 0
مدال کریسمس
در جشن کریسمس اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 37
بالا