جدیدترین‌ها

Welcome to انجمن رمان نویسی | رمانانه

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

مدال‌ها

نشان ها نشان های انجمن رمانانه
مدال رفاقت
این مدال به کاربران وفادار انجمن اعطا میشود
مجموع مدال‌ها: 4
سالگرد رمانانه
این نشان در سالگرد تأسیس انجمن، به کاربران فعال اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 51
نشان شب یلدا
این نشان در مناسبت شب یلدا به کاربران فعال اهدا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 46
نشان ماه رمضان
این نشان در مناسبت‌های ماه مبارک رمضان به کاربران فعال اهدا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 0
نشان کریسمس
در جشن کریسمس اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 37
مدیریت به مدیران زحمت‌کش رمانانه اهدا می‌شود
مدال مدیران‌کل سایت
به مدیران کل سایت اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 5
مدال مدیر ارشد
به مدیر ارشد انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 10
مدال مدیر انجمن
این مدال جهت تقدیر از مدیران به انها داده میشود
مجموع مدال‌ها: 31
مدال کاربر افتخاری
این مدال به کاربران افتخاری انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 11
مسابقات این نشان‌ها به برگزیده‌گان مسابقات و چالش‌ها اهدا می‌شود
مدال طلای مسابقات
به نفرات اول مسابقات اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
مدال نقره مسابقات
به نفرات دوم مسابقات اهدا می‌شود
مجموع مدال‌ها: 5
مدال برنز مسابقات
به نفرات سوم مسابقات اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
مدال چالش و خلاقیت
به کاربران خلاقی که بیش از 4 چالش در انجمن برگزار کنند اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 5
کادر انجمن این نشان‌ها به تیم فرهیخته‌ی رمانانه اهدا می‌شود
مدال منتقد انجمن
به منتقدین انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 11
مدال ناظر انجمن
به ناظرین انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 9
مدال طراح انجمن
به کادر طراح انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 9
مدال ویراستار انجمن
به ویراستاران انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 6
مدال مترجم انجمن
به تیم ترجمه اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال شاعر انجمن
به شاعران انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال گوینده انجمن
به گویندگان انجمن اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 2
مدال هنرمند انجمن
به اعضای فعال تالار هنر اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 6
مدال نویسنده انجمن
به نویسندگان انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال تبلیغات
این مدال به کسانی اهدا میشود که در جهت پیشرفت انجمن و معرفی آثار آن فعالیت میکنند.
مجموع مدال‌ها: 14
بالا