جدیدترین‌ها

Welcome to انجمن رمانانه - مهد رمان های فارسی

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

نتایح جستجو

  1. سارا ملکی

    معرفی شخصیت های رمان افرا

    #معرفی نقش های مهم رمانمون #خانواده _فروزش محمود فروزش (پدر خانواده) کارخانه دار مغرور پروین رضایی(مادر خانواده) مهربان و دلسوز مسعود فروزش (پسر خانواده) محیط بان خفن و کار بلد اما عصبی مائده فروزش(دختر خانواده) شوخ طبع و درسخون مهتاب فروزش ( دختر عموی خانواده) پزشک مغرور...
بالا